Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada decembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Dabas.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Soc. zin.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

1.b

Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika

1.c

Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

1.d

Soc. zin.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

2.a

Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Dabas.

2.b

Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin. un vēst.
Matem.

2.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Angl. val.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.a

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.

3.b

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Matem.

3.c

Dabas.
Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Soc. zin.

4.a

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Vāc.val.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.

4.b

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.

5.a

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Matem.
Mūzika

5.b

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

5.c

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Teāt. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Mūzika
Sp. un ves.
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Dabas.

6.b

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Mūzika
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Dabas.

7.a

Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Teāt. māk.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vēsture
Ģeog.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Biol.

7.b

Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Soc. zin.
Dator. -2.gr.
Ģeog.
Vāc.val.
Diz. un teh.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Biol.

7.s

Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Sp. un ves.
Biol.
Diz. un teh.
Vāc.val. -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

8.a

Ģeog.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit.
Fizika
Matem.

8.b

Biol.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika -1.gr.
Soc. zin.
Matem.

8.s

Mūzika
Viz. māk.
Sp. un ves.
Biol.
Ķīmija
Dator.
Ģeog.
Soc. zin.
Fizika
Svešvaloda 2 (Vācu)
Angl. val.

9.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Fizika
Ķīmija
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Matem.

9.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Ģeog.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Fizika
Dator. -2.gr.
Biol.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.

9.s

Soc. zin.
Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Ķīmija
Viz. māk.
Literatūra
Lat. val.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Vēsture
Matem.

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Sp. un ves.
Programmēšana I
Ķīmija I
Literatūra -2.gr.
Fizika I
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Ģeog.
Pub.uzst. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Fizika I
Mat. I

11.a

Biol. I
Rob.
Ģeog. I
Sp. un ves.
Lat. val. -2.gr.
Fizika I
Dabas.
Vēst. un soc. zin. I
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Rob.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Kult. un māk. pam.
Ķīmija I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Fizika I
Mat. I
Diz un teh. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.

12.a

Pub.uzst.
Biol. II
Sp. un ves.
Rad. rakst.
Matem.II
Rob.
Diz. un teh. II
Mat. I
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis