Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada martā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Viz. māk.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.

1.b

Lat. val. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Mūzika
Lat. val.

1.c

Viz. māk.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.

1.d

Matem.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.

2.a

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Matem.
Kriev. val.

2.c

Matem.
Kriev. val.

3.a

Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Matem.

3.b

Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.

3.c

Lat.val.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

4.a

Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Sp. un ves. -2.gr.
Literatūra -2.gr.

4.b

Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Sp. un ves. -1.gr.

5.a

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)

5.b

Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

5.c

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

6.a

Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

6.b

Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Teāt. māk.
Vēsture
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Sp. un ves.

7.b

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Teāt. māk.
Ģeog.
Vēsture
Soc. zin.
Matem.
Sp. un ves.

7.s

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Teāt. māk.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Vēsture
Soc. zin.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.

8.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.

8.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

8.s

Mūzika
Matem.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.

9.a

Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Ģeog.
Matem.
Vēsture

9.b

Biol.
Matem.
Fizika
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture

9.s

Mūzika
Diz. un teh.
Viz. māk.
Fizika
Vēsture
Diz. un teh.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Ģeog.
Sp. un ves.
Matem.

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Sp. un ves.
Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.

11.a

Kriev. val. un lit.
Rob. -1.gr.
Ģeog. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Kult. un māk. pam.
Ķīmija I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Sp. un ves.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

12.a

Matem.II
Soc. zin. II
Mat. I
Pub.uzst.
Sveš. II
Pub.uzst.
Sp. un ves.
Biol. II
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis