Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada aprīlī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30

1.a

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.

1.b

Dabas.
Mūzika
Lat. val.
Diz. un teh.
Matem.

1.c

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.

1.d

Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.

2.a

Dabas.
Matem.
Mūzika

2.b

Matem.
Mūzika
Dabas.

2.c

Matem.
Mūzika
Dabas.

3.a

3.b

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.

3.c

Lat.val.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Matem.

4.a

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Matem.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Dabas.

4.b

Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Diz. un teh.

5.a

Viz. māk.
Matem.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

5.b

Viz. māk.
Diz. un teh.
Matem.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.

5.c

Diz. un teh.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.

6.b

Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.

7.a

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Matem.
Ģeog. I
Lat. val. -2.gr.

7.b

Literatūra -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Literatūra -2.gr.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.

7.s

Matem.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Viz. māk.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dator. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.

8.a

Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.

8.b

Viz. māk.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.

8.s

Viz. māk.
Diz. un teh.
Ģeog.
Svešvaloda 2 (Vācu)

9.a

Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Ģeog.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

9.b

Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Matem.

9.s

Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Viz. māk.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Ģeog.
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Ģeog. I
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Literatūra -2.gr.

11.a

Kult. un māk. pam.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

12.a

Matem.II
Mat. I
Sveš. II
Pub.uzst.
Soc. zin. II
Matem.II
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis