Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada maijā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.b

Viz. māk.
Soc. zin.
Lat. val.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.c

Viz. māk.
Soc. zin.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.d

Soc. zin.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

2.a

Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.

2.b

Soc. zin.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Mūzika

2.c

Soc. zin.
Dabas.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.

3.a

Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

3.b

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

3.c

Lat.val.
Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.

4.a

Literatūra -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.
Mūzika
Diz. un teh.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dabas.

4.b

Literatūra -2.gr.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.

5.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Viz. māk.
Matem.

5.b

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.

5.c

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Matem.
Viz. māk.

6.a

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.b

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Mūzika
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.

7.b

Sp. un ves.
Mūzika
Matem.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Literatūra -2.gr.
Viz. māk.

7.s

Matem.
Mūzika
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Viz. māk.

8.a

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

8.b

Sp. un ves.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.

8.s

Sp. un ves.
Mūzika
Diz. un teh.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)

9.a

Mūzika
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

9.b

Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

9.s

Matem.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu)
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Lat. val. I -2.gr.
Sp. un ves.
Ģeog. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Literatūra -2.gr.

11.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Svešvaloda I (vācu valoda B1)

12.a

Biol. II
Sp. un ves.
Mat. I
Sveš. II
Matem.II
Biol. II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis