Skolas darba plāns 2023. gada septembrī

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
----
1. septembrī

4. septembrī

5. septembrī

08:00-08:40 - Skolotāju sanāksme «2023.2024.m.g. organizatoriskie jautājumi darbā» (a.z.)

10:00-11:00 - PII vadības sēde

6. septembrī

13:00-14:00 - Pirmsskolas pedagogu metodiskā sanāksme. Stadiona iela 6, mūzikas zālē

13:30-14:00 - Sākumskolas MG sanāksme "Aktualitātes un darba plānošana" (105.kab.)

14:05-14:45 - Matemātikas MG sēde "Aktualitātes un darba plānošana" (305.kab.)

14:05-14:45 - Sporta un veselības MG skolotāju sanāksme

7. septembrī

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 10. klase, aktu zāle.

8. septembrī

08:00-13:00 - Sporta un veselības diena.

09:30-10:15 - Tēvu dienas pasākums "Mans tētis var visu!"9.,11.grupa. Vienības ielā 36A pagalmā

10:00-16:00 - Tēva dienas ietvaros radošās aktivitātes visās grupās. Stadiona iela 6

13:00-13:40 - Klašu kuratoru sanāksme "Organizatoriskie jautājumi". (202.kab.)

17:30-18:10 - Vecāku sapulce. "Mācību procesa vispārīgie jautājumi, ekskursijas, priekšmetu noslogojums, iekšējie kārtības noteikumi, priekšlikumi." 102.kab.(2.c.klase)

11. septembrī

08:00-15:00 - Skolēnu fotogrāfēšanās. (aktu zālē)

10:00-10:30 - Tikšanās 1. klašu skolēniem ar Daugavpils pašvaldības policijas pārstāvjiem.

10:30-11:30 - Skolas vadības sēde.

16:15-17:00 - Tēvu dienas pasākums 7.grupa (Malu iela 7, sporta laukumā, skol. I.Kožokara, S.Vecele).

12. septembrī

08:00-08:40 - Metodiskās Padomes sanāksme "2023.2024.m.g. darba plānošana" 202. kab.

08:00-15:00 - Skolēnu fotogrāfēšanās. (aktu zālē)

14:00-15:00 - Skolas vadības un BI koordinatora sanāksme „Pāreja uz vienotu skolu. Rīcības plāns”. 208. kab.

16:30-18:00 - Vecāku sapulce " Pēdējais gadiņš pirmsskolā " 5.grupa "Kamolītis", Stadiona ielā 6

13. septembrī

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 11. klase, Aktu zāle

16:15-17:00 - Tēvu dienas pasākums 9. un 6.grupa (Malu iela 7, sporta laukumā, mūz.skol. V.Misjune).

17:45-18:00 - Vecāku sapulce "Kas ir bērnu 3 gadu krīze un kā to pārdzīvot vecākiem " 3.grupa "Saulīte", Stadiona ielā 6

14. septembrī

08:00-08:40 - Skolēnu pašpārvaldes sēde. (202.kab)

08:00-08:40 - Latviešu valodas un literatūras MG sanāksme "2023.2024. m.g. darba plānošana" (203. kab.)

16:30-17:10 - Sagatavošanas grupu vecāku kopsapulce. Tikšanās ar DCV sākumskolas posma pārstāvi. Vienības ielā 36a

16:45-18:00 - Vecāku sapulce. "Bērnudārznieka gaitu uzsākšana" 1.grupa "Cālītis", Stadiona ielā 6

17:00-18:00 - Vecāku sapulce. " Kā veicināt četrgadnieka prasmju attīstību " 6.grupa " Puķīte", Stadiona ielā 6

18:00-19:30 - 8.A klases vecāku sapulce «Jaunā mācību gada aktualitātes» 203.kab.

15. septembrī

17:30-18:10 - Vecāku sapulce. "Mācību procesa vispārīgie jautājumi, ekskursijas, priekšmetu noslogojums, iekšējie kārtības noteikumi, priekšlikumi." 102.kab.(5.a.klase)

18. septembrī

08:00-15:00 - Skolēnu fotogrāfēšanās. (aktu zālē)

08:45-09:25 - Rudens dzejošana. 2.c klasē (L.Soldāne sadarbībā ar I.Vilmani)

09:35-10:15 - Rudens dzejošana. 8.a kl.(2.gr.) L.Soldāne sadarbībā arI.Pakalni

10:00-11:00 - Skolas vadības sēde.

10:30-11:10 - Rudens dzejošana. 8.a kl. (1.gr) L.Soldāne sadarbībā ar I.Pakalni

11:25-12:05 - Pasākums "Soldiers in Arms" sadarbībā ar Amerikas vēstniecību un ASV informācijas centru (LCB)-10.a un 11.a klases (209.kab.,205.kab.)

11:25-12:05 - Rudens dzejošana. 7.b kl. (2.gr) L.Soldāne sadarbībā ar I.Lutoku

12:20-13:00 - Rudens dzejošana. 6.a kl. L.Soldāne sadarbībā ar E.Limanoviču

13:15-13:55 - Rudens dzejošana. 11.a kl. (1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar D.Aizpurieti

17:30-18:10 - Vecāku sapulce "Jauna mācību gada aktualitātes" 209.kab. (4.a. klase)

18:30-19:10 - Vecāku sapulce "Jauna mācību gada aktualitātes" 209.kab.(4.b.klase)

19. septembrī

08:00-08:40 - Klašu audzinātāju un klašu kuratoru sanāksme "2023.2024.m.g. darba plānošana" (202.kab.)

08:45-09:25 - Rudens dzejošana. 9.b.kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar D.Aizpurieti

09:35-10:15 - Rudens dzejošana. 6.b.kl. L.Soldāne sadarbībā ar E.Limanoviču un M.Strodi

10:00-11:15 - Dzejas dienas ietvaros Bērnu bibliotēkas "Zīlīte" apmeklējums. 11.grupa, p.i.sk.T.Rapčevska

10:30-11:10 - Rudens dzejošana. 3.a kl. L.Soldāne sadarbībā ar T.Vanaģeli

11:25-12:05 - Rudens dzejošana. 3.b kl. L.Soldāne sadarbībā ar T.Vanaģeli

12:20-13:00 - Rudens dzejošana. 5.b.kl. l.Soldāne sadarbībā ar E.Limanoviču

13:15-13:55 - Rudens dzejošana 9.s kl. L.Soldāne sadarbībā ar I.Lutoku

14:50-16:00 - Vienības nama Tradīciju mājā izstādes “KAREL’S. NOSPIEDUMI. Latviešu etnogrāfiskie raksti laikmetīgā tekstila dizainā” apmeklēšana. 12. a klase.

16:30-17:30 - Vecāku sapulce " Runas attīstība pirmsskolas vecumā " 4.grupa " Zvaniņš ", Stadiona ielā 6

17:30-18:30 - Vecāku sapulce. "Skolēnu mācību un audzināšanas darbs 3.klasē." 206.kab. (3.c klase)

17:30-18:10 - Vecāku sapulce ''Jauna mācību gada aktualitātes'' 302.kab. (6.a.klase)

17:30-18:30 - 9.s klases vecāku sapulce «Jaunā mācību gada aktualitātes» 301.kab.

17:30-18:30 - Vecāku sapulce «Jaunā mācību gada aktualitātes» 204. kab. (3.b klase)

18:30-19:10 - Vecāku sapulce ''Jauna mācību gada aktualitātes'' 302.kab. (6.b.klase)

20. septembrī

08:00-08:40 - Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas. 211.kab.

08:45-09:25 - Rudens dzejošana 7.a kl. L.Soldāne sadarbībā ar M.Strodi un I.Lutoku

09:35-10:15 - Rudens dzejošana 5.c kl. L.Soldāne sadarbībā ar E.Limanoviču

10:30-11:10 - Rudens dzejošana 9.b kl.(2.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar I.Pakalni

11:25-12:05 - Rudens dzejošana 9.a kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar I.Pakalni

11:25-12:05 - Rudens dzejošana.9.a kl.1.gr. L.Soldāne sadarbībā ar Z.Paļenoku

12:20-13:00 - Rudens dzejošana 5.a kl. L.Soldāne sadarbībā ar E.Limanoviču

17:20-18:20 - Vecāku kopsapulce 5 - 7 g.izglītojamo vecākiem sadarbībā ar DCV sākumskolas skolotājiem. (Malu iela 7, mūzikas zālē)

21. septembrī

04:00-23:30 - Mācību ekskursija uz Ventspili 9a., 9.b klasē.

08:00-08:40 - Skolēnu pašpārvaldes sēde. (211.kab.)

08:00-08:40 - 08:00-08:40 - Sociālās un pilsoniskās jomas MG sēde. Aktualitātes un darba plānošana. 207.kab.

08:45-09:25 - Rudens dzejošana 11.a kl.(2.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar D.Aizpurieti

09:35-10:15 - Rudens dzejošana 10.a kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar I.Lutoku

10:30-11:10 - Rudens dzejošana 3.c kl. L.Soldāne sadarbībā ar L.Savčenko

11:25-12:05 - Rudens dzejošana 7.s kl.(1.gr) L.Soldāne sadarbībā ar M.Strodi

12:20-13:00 - Rudens dzejošana 4.b kl. (1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar I.Vilmani

13:00-19:00 - Rudens krosa stafetes 2004.-2013.g.dz.

13:10-13:50 - Kultūras un pašizpausmes mākslā MG skolotāju sanāksme (kab 004.)

13:15-13:55 - Rudens dzejošana 10.a kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar I.Lutoku

15:35-16:15 - Sporta un veselības MG skolotāju sanāksme

17:30-18:10 - 3.A klases vecāku sapulce «Jaunā mācību gada aktualitātes» 105.kab.

18:00-19:00 - Vecāku sapulce "Mācību procesa organizēšana 2023.2024.m.g."Aktu zalē (7.s.klase)

18:00-19:00 - Vecāku sapulce "Mācību procesa organizēšana 2023.2024. m.g." 201.kab. (7.a.klase)

22. septembrī

07:10-23:00 - Latvijas Skolēnu 77. spartakiāde pludmales volejbolā Ogrē.

09:35-10:15 - Rudens dzejošana 8.b.kl.(2.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar Z.Paļenoku

10:30-11:10 - Rudens dzejošana 7.b kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar M.Strodi

14:05-14:45 - Rudens dzejošana 8.b kl.(1.gr.) L.Soldāne sadarbībā ar Z.Paļenoku

25. septembrī

11:00-12:00 - Skolas vadības sēde.

26. septembrī

08:00-08:40 - Skolotāju sanāksme «Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālām vajadzībām» (ierasties skolotājiem, kuru izglītojamajiem būs tādi plāni).213.kab.

09:00-11:00 - Miķeļdienas gadatirgus un tematiskais pasākums (Malu iela 7, ārā).

13:00-20:00 - Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā jaunietēm .

16:30-17:30 - Vecāku kopsapulce 5-7 gadīgo izglītojamajo vecākiem sadarbībā ar DCV sākumskolas skolotājiem. (Stadiona iela 6, mūzikas zālē)

27. septembrī

08:00-08:40 - Skolotāju sanāksme «Mācību procesa norise 4.klasēs» (213.kab.)(ierasties tiem skolotājiem, kuri strādā 4.klasēs).

12:05-14:00 - Eiropas skolu sporta diena. Tautas bumbas sacensības. (7.kl.)

14:00-14:20 - O. Kovaļevskas foto izstādes atklāšana skolas 2. stāva foajē. (11.kl.)

17:30-18:20 - 8.s klases vecāku sapulce "Jaunā mācību gada aktualitātes" (303. kab.)

17:30-18:10 - Vecāku sapulce. "Mācību procesa vispārīgie jautājumi, ekskursijas, priekšmetu noslogojums, iekšējie kārtības noteikumi, priekšlikumi." 102.kab.(5.b.klase)

18:00-19:00 - 9.b klases vecāku sapulce «Jaunā mācību gada aktualitātes» (a.z.)

18:00-19:30 - Vecāku sapulce 9.a klasē " Mācību gada aktualitātes"'

18:20-19:00 - Vecāku sapulce. "Mācību procesa vispārīgie jautājumi, ekskursijas, priekšmetu noslogojums, iekšējie kārtības noteikumi, priekšlikumi." 102.kab.(5.c.klase)

28. septembrī

08:00-08:40 - Skolēnu pašpārvaldes sanāksme. (213.kab.)

10:00-10:10 - Eiropas sporta diena pirmsskolas un skolas audzēkņiem. «Vingrosim kopā!»

10:00-10:15 - Eiropas sporta nedēļas ietvaros, sadarbībā ar DCV vecāko klašu skolēniem, rīta rosme " Esi aktīvs!" (Stadiona ielā 6 , āra pagalmā)

10:00-10:15 - Eiropas sporta diena "Vingrosim kopā" Vienības ielā 36A

10:30-11:30 - Atbalsta komandas sanāksme. (404.kab.)

13:00-20:00 - Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības volejbolā jauniešiem.

13:15-14:00 - Darba sanāksme (tehniskajiem darbiniekiem) "Vienības ielā36A

14:00-14:40 - Izglītojošā lekcija 9.klašu skolēniem par narkotisko vielu lietošanu un sekām. (aktu zāle)

18:00-19:00 - 2.A klases vecāku sapulce "Jauna mācību gada aktualitātes", 111.kab.

18:00-19:00 - 7.b klases vecāku sapulce. "Mācību gada aktualitātes" 202.kab.

29. septembrī

08:00-14:00 - Skolotāju dienas pasākumi.

10:00-11:00 - Latviešu gadskārtu pasākums "Miķelītis bagāts vīrs" visas grupas. (Stadiona ielā 6, iestādes āra pagalmā )

10:00-20:00 - Latvijas Skolēnu spartakiāde peldēšana,Rīga 30. septembrī.

10:00-10:40 - Latviešu gadskārtu pasākums "Miķelītis bagats vīrs" (visās grupās) Vienības ielā 36A pagalmā