Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada martā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Viz. māk.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.

1.b

Lat. val. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

1.c

Viz. māk.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

1.d

Matem.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

2.a

Matem.
Angl. val.
Lat.un lit.

2.b

Matem.
Angl. val.
Lat.un lit.

2.c

Matem.
Lat.un lit.

3.a

Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.

3.b

Soc. zin.
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.c

Lat.val.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

4.a

Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dabas.
Matem.
Diz. un teh.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.

4.b

Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.

5.a

Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.

5.b

Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.

5.c

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.

6.a

Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.

6.b

Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Teāt. māk.
Vēsture
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Sp. un ves.

7.b

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Teāt. māk.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Biol.

7.s

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Teāt. māk.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.

8.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Biol.

8.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Biol.

8.s

Mūzika
Matem.
Vēsture
Sp. un ves.

9.a

Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.

9.b

Biol.
Matem.
Fizika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Dator. -2.gr.

9.s

Mūzika
Diz. un teh.
Viz. māk.
Fizika
Diz. un teh.
Vēsture
Sp. un ves.
Biol.
Matem.
Lat. val.

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Diz un teh. I

11.a

Kriev. val. un lit.
Rob. -1.gr.
Ģeog. I
Kult. un māk. pam.
Ķīmija I
Vēst. un soc. zin. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Biol. I
Mat. I

12.a

Matem.II
Soc. zin. II
Mat. I
Pub.uzst.
Sveš. II
Sveš. II
Sp. un ves.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis