Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada decembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Soc. zin.

1.b

Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika

1.c

Lat. val. -1.gr.
Soc. zin.
Dabas.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

1.d

Soc. zin.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

2.a

Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Angl. val.

2.b

Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Dabas.
Soc. zin. un vēst.
Matem.
Kriev. val.

2.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Angl. val.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.a

Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Matem.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

3.c

Dabas.
Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Soc. zin.

4.a

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.

4.b

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.

5.a

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Dabas.
Mūzika
Matem.

5.b

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.

5.c

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Mūzika

6.a

Teāt. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Matem.
Dabas.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

6.b

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.a

Viz. māk.
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Teāt. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Biol.
Matem.

7.b

Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Ģeog.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Diz. un teh.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Biol.

7.s

Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Ģeog.
Sp. un ves.
Biol.
Diz. un teh.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Vēsture
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

8.a

Ģeog.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Fizika -1.gr.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit.
Fizika

8.b

Biol.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Mūzika
Fizika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika -1.gr.
Soc. zin.

8.s

Mūzika
Viz. māk.
Sp. un ves.
Biol.
Fizika
Ķīmija
Dator.
Ģeog.
Soc. zin.
Fizika
Svešvaloda 2 (Vācu)
Angl. val.

9.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Fizika
Mūzika
Ķīmija
Viz. māk.
Biol.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Biol.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Fizika -1.gr.
Vēsture
Matem.

9.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Ģeog.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Fizika
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

9.s

Soc. zin.
Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Ķīmija
Viz. māk.
Fizika
Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Lat. val.
Vēsture

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Ķīmija I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Sp. un ves.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Dabas. -1.gr.
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz un teh. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Fizika I
Fizika I

11.a

Biol. I
Rob.
Ģeog. I
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Fizika I
Vēst. un soc. zin. I
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Rob.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Ķīmija I
Dabas.
Fizika I
Mat. I
Diz un teh. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.

12.a

Pub.uzst.
Biol. II
Sp. un ves.
Matem.II
Rob.
Diz. un teh. II
Sveš. II
Mat. I
Rad. rakst.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis